Linear Shafts- Loại thẳng

Liên hệ

  • Tên sản phẩm: Linear shafts -Straight type
  • Thời gian nhận hàng: 7 – 8 ngày
  • Đường kính: từ Ø6mm đến Ø16mm
  • Chiều dài:
  • Tham khảo catalog để thêm thông tin