Motor giảm tốc chân đế maili

Liên hệ

Công Suất 100W-3700W

Điện 1 pha / 3 pha

Hãng Sản Xuất: Maili 

Mã hàng theo catalog