Motor Giảm Tốc Trục Vuông Góc

Liên hệ

Công Suất 100W-1500W

Điện 1 pha / 3 pha

Hãng Sản Xuất: Maili 

Mã Hàng:
4IK25GN-C
4IK25AC-C

……………..