Sản phẩm PLC OUT 4 IN 6 S7-1200 IP20 chất lượng cao

Liên hệ

  1. Mạnh mẽ và linh hoạt: Bộ xử lý mạnh mẽ giúp PLC S7-1200 IP20 xử lý dữ liệu nhanh chóng và linh hoạt, đáp ứng mọi yêu cầu từ các ứng dụng đơn giản đến phức tạp.
  2. Tích hợp giao thức đa dạng: Hỗ trợ nhiều giao thức truyền thông giúp bạn kết nối PLC với nhiều thiết bị khác nhau, mở rộng khả năng sử dụng và tích hợp vào hệ thống tổng thể một cách dễ dàng.
  3. Phát triển mở và linh hoạt: PLC S7-1200 IP20 hỗ trợ ngôn ngữ lập trình STEP 7 và TIA Portal, giúp bạn dễ dàng phát triển ứng dụng và tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể của dự án.