XY LANH DẪN HƯỚNG NHỎ GỌN Guided Cylinder

Liên hệ

XY LANH DẪN HƯỚNG  NHỎ GỌN GE series

Thương Hiệu : Chanto

Nhóm Sản Phẩm : Xi Lanh – Cylinder

Loại vòng bi (Bearing type): Bushing  –  Linear bearing

  • Xi lanh cơ sở (Base cylinder): MB
  • Cơ chế hoạt động (Action): Double acting
  • Đường kính lỗ (Bore) : Ø20Ø25 Ø32 Ø40
  • Chất lỏng hoạt động (Operating fluid): Compressed air
  • Áp suất chứng minh (Proof pressure): 1.5MPa (15.3kgf/cm²)
  • Áp suất hoạt động tối đa (Max. operating pressure): 1.0MPa (10.2kgf/cm²)
  • Áp suất hoạt động tối thiểu (Min. operating pressure): 0.15MPa (1.5kgf/cm²) (Horizontal with no load)
  • Dải tốc độ piston (Piston speed range): 50~750mm/s
  • Dải nhiệt độ (Temperature range): -10°C~ +60°C