Các Ứng Dụng Xin Lanh Khí Nén Tốt Nhất

Liên hệ

Xi Lanh Tiêu Chuẩn AQR Chanto

Series AQ AQR
Bore Standard type Double acting, Magnetic type
Operating fluid Compressed air
Operating Pressure 0.07 ~ 0.97 MPA (0.7 ~ 9.9kg/cm2)
Temperature range -100 C ~ 700C