Van Điện Từ Khí Nén DC 12V 3 Cửa 2 Vị Trí Generic

Liên hệ

Thương hiệu      SMC

Kích thước kết nối đầu vào           0,25 inch

Loại kết nối đầu vào                     hàn

Loại kết nối ổ cắm                        PNC

Đặc điểm kỹ thuật đáp ứng          điện từ

Loại van                                    Van điện từ