Motor Giảm tốc mini

Liên hệ

Công Suất 6W-750W

Điện 1 pha / 3 pha

Hãng Sản Xuất: Maili 

Mã hàng chọn theo catalog